Wto Rules

Sponsored link: Download Wto Rules
technical rules for all shooting disciplines
Kadar se pravilo nanaša na strelce desničarje, se obratno nanaša na strelce levičarje. Razen če se pravilo izrecno ne nanaša na moške ali ženske discipline, se ga mora upoštevati enotno tako za moške kot tudi za ženske discipline. Organizacija in vodenje tekmovanj/prvenstev, ki jih nadzoruje ISSF V skladu z ISSF Splošnimi predpisi je potrebno ustanoviti Organizacijski komite, ki je odgovoren za pripravo, upravljanje in vodenje strelskih tekmovanj. Predstavnik(i) ISSF je(so) lahko povabljen(i) kot tehnični .

Language: slovene
PDF pages: 79, PDF size: 0.9 MB
Report
odnos wto do regionalnih trgovinskih sporazumov
.ABSTRACT As the GATT’s replacement World Trade Organization WTO is promoting and securing the liberalization of much of world trade. WTO is an intergovernmental body set up to administer multilateral trade. by the actors of the world’s trade. Key words: WTO, Regional Trade Agreements, Multilateral negotations, Regionalism, Trade blocks

Language: slovene
PDF pages: 50, PDF size: 0.2 MB
Report
pack rules funds
V letu 2007 začenja Evropska unija izvajati nov sveženj programov: v vrednosti do 975 milijard EUR za sedemletno obdobje. Ta nova sredstva bodo po zaslugi reforme pravil finančnega poslovodenja EU lažje dostopna, njihova poraba pa bo preglednejša in bolje utemeljena kot v preteklosti. Nova pravila bodo zmanjšala nepotrebne upravne formalnosti. To bo olajšalo dostop do subvencij EU, zlasti upravičencem z omejenimi sredstvi, kot so majhne nevladne organizacije in mala podjetja. Subvencije EU za raziskave .

Language: slovene
PDF pages: 28, PDF size: 1 MB
Report
the rules ali vračanje patriarhalno, anthropos
.SUDY]DSUDYUD]Oika med pravili, ki jih ponujajo The Rules, in staromodnimi pravili iz preteklosti, R]YþHPMHUD.

Language: slovene
PDF pages: 14, PDF size: 0.2 MB
Report
supervised descriptive rule induction
. construction and pattern discovery are frequently performed by rule learning, as the induced rules are easy to be interpreted by human experts. model in the form of a set of rules, the goal of descriptive rule induction is to discover individual patterns in the data, described in the form of individual rules. This thesis introduces the term supervised descriptive rule induction (SDRI), as a unification. pattern mining and subgroup discovery, as representatives of supervised descriptive rule induction approaches, which includes the unification of the terminology.

Language: slovene
PDF pages: 117, PDF size: 1.43 MB
Report
1   2   Next page →
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.