Sport I Rekreacija

Sponsored link: Download Sport I Rekreacija
Šport in družina
IZVLEČEK V diplomskem delu smo primerjali odnos do športa in športne vzgoje romskih in neromskih učencev ter ugotavljali, kakšne pogoje za športno aktivnost jim lahko nudijo njihove druţine. Podatke smo zbrali s pomočjo vprašalnika, ki je zajel 70 romskih učencev in 85 neromskih učencev na dvanajstih osnovnih šolah v Prekmurju. Pridobljeni podatki so bili obdelani s statističnim programom SPSS. Izračunani so bili parametri osnovne statistike (povprečne vrednosti, standardni odkloni in frekvence posameznih.

Language: slovene
PDF pages: 98, PDF size: 0.88 MB
Report
Šport pregled razdelitve sredstev letu 2004 (letni program
. načrte za v prihodnje. Tematike so prikazane v treh sklopih: šport, zdravstvo in socialno skrbstvo. Priložena so tudi poročila, zato bodo.

Language: slovene
PDF pages: 91, PDF size: 0.97 MB
Report
Šport in Čustva: nasilno obnašanje nogometnih navijačev
. EMOTIONS: Violent behaviour of football supporters Sport is a very significant segment of modern human society and ., destructive emotions lead to violent acts. Such emotions often follow sports events. Usually it’s about consequences of disappointment and frustrations.. Norbert Elias and Eric Dunning explain the link between the sport and emotions. They emphasize the need to treat an individual.

Language: slovene
PDF pages: 76, PDF size: 0.36 MB
Report
sport to the people / Šport ljudem - vodnik kolesarjenje 2011
Na splošno velja: S (small) je kolo z višino sedežne cevi od 14 do 16 palcev in je primerno za kolesarja z višino od 155 cm do 165 cm, M (medium) višina sedežne cevi od 16 do 17.5 palca, za kolesarja od 165 cm do 175 cm, L (large) višina sedežne cevi od 18 do 20 palcev, za telesno višino od 175 cm do 185 cm, XL (extra large) pa ima sedežno cev višjo od 21 palcev in je primerna za kolesarje višje od 185 cm. Vedeti pa moramo, da je ta razvrstitev približna in da najlaže ugotovimo, katero kolo je najbolj .

Language: slovene
PDF pages: 36, PDF size: 7.44 MB
Report
sport to the people / Šport ljudem - vodnik ekipni Športi 2011
Language: slovene
PDF pages: 29, PDF size: 7.56 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.