Serway Fizik 1 Problem Çözümleri Türkce

Sponsored link: Download Serway Fizik 1 Problem Çözümleri Türkce
1. pisni test (kolokvij) iz fizike 1 (uni), 2. 12. 2005 1. kolesar
1. pisni test (KOLOKVIJ) iz Fizike 1 (UNI),12. 2005Kolesar se pribliˇuje navpiˇni steni s . s c c cient trenja med bremenom in podlago 0.1 in je navor trenja v osi ˇkripca enak s 0.

Language: slovene
PDF pages: 45, PDF size: 5.39 MB
Report
1. pisni test (kolokvij) iz fizike 1 (uni), 27. 11. 2006 1. kako
1. pisni test (KOLOKVIJ) iz Fizike 1 (UNI), 27. 11. 2006Kako visoko nad ekvatorjem bi se nahajala . luˇ. Kolikˇen kot z navpiˇnico tvori vrvica (slika 1)? s c s cNavzgor po klancu z nagibom 300 se. je c koeficient trenja med klado in podlago 0.1?S konstantno silo 10 N vleˇemo po vodi ˇoln. sorazmerna s hitrostjo: Fu = k · v (kjer je c k = 1.5 kg/s). Kolikˇna je hitrost ˇolna po desetih.

Language: slovene
PDF pages: 37, PDF size: 6.8 MB
Report
6.1 problem lastnih vrednosti
. diagonalna matrika Λ = diag(λ1, , λn), da je A = XΛX −1. V tem primeru je Axi = λixi za i = 1, ,ˇ Ce je det S = 0, sta matriki A in S −.

Language: slovene
PDF pages: 19, PDF size: 0.11 MB
Report
dodatne naloge iz fizike 1
. c in z razliˇnimi izbirami koordinatnega sistema! c N 1.2 Avto prevozi polovico poti s hitrostjo 50 km/h. povpreˇna hitrost 100 km/h? c [∞ km/h] N 1.3 Reka teˇe iz kraja A v kraj B. lesa, ki ga spustimo iz kraja A? [35 dni] N 1.4 Reka ˇirine 500 m teˇe s konstantno hitrostjo. vodi 15 km/h? [2.7 min] c c P 1.5 Z vrha 20 m visokega prepada vrˇemo kamen.? Nalogo reˇite z uporabo vektorjev! s s c N 1.6 Pod kolikˇnim kotom ϑ glede na klanec pod. , da bo padlo na klanec pod pravim kotom? [tg ϑ = 1 ctg ϕ] 2

Language: slovene
PDF pages: 11, PDF size: 0.13 MB
Report
dodatne naloge iz fizike 1
. c in z razliˇnimi izbirami koordinatnega sistema! c N 1.2 Avto prevozi polovico poti s hitrostjo 50 km/h. povpreˇna hitrost 100 km/h? c [∞ km/h] N 1.3 Reka teˇe iz kraja A v kraj B. lesa, ki ga spustimo iz kraja A? [35 dni] N 1.4 Reka ˇirine 500 m teˇe s konstantno hitrostjo. vodi 15 km/h? [2.7 min] c c P 1.5 Z vrha 20 m visokega prepada vrˇemo kamen.? Nalogo reˇite z uporabo vektorjev! s s c N 1.6 Pod kolikˇnim kotom ϑ glede na klanec pod. , da bo padlo na klanec pod pravim kotom? [tg ϑ = 1 ctg ϕ] 2

Language: slovene
PDF pages: 11, PDF size: 0.13 MB
Report
1   2   3   Next page →
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.