Romov

Sponsored link: Download Romov
integracija romov občini grosuplje univerza ljubljani
. Gil-Robelsa, Komisarja Sveta Evrope za človekove pravice, o položaju Romov, Sintov in »potujočih ljudstev« v Evropi z dne 15. februarja.

Language: slovene
PDF pages: 194, PDF size: 1 MB
Report
integracija romov urbano okolje univerza ljubljani
Current model of protection of minorities and immigration policy in Republic of Slovenia doesn’t provide a special protection for that part of Roma population, in comparison to the Roma population which has been living in the territory of Slovenia for centuries. The object of the diploma paper is to establish how the Roma population in Ljubljana integrated into the majority population, taking into consideration the lack of appropriate measures. Overview of specific dimensions of integration discloses many .

Language: slovene
PDF pages: 105, PDF size: 3.7 MB
Report
stigmatizacija romov v sloveniji (psihološki vidiki)
. se odzivajo nanjo v določenih situacijah. Poseben poudarek dajem stigmatizaciji Romov na področju zaposlovanja. Ključne Besede: Romi, stigmatizacija, neenakost, diskriminacija, predsodki

Language: slovene
PDF pages: 87, PDF size: 0.44 MB
Report
zaposlovanje romov univerza mariboru
ABSTRACT The diploma paper deals with the topical issue of Roma employment. An analysis of the current situation within the country and abroad tries to establish why none of the many efforts undertaken by the society and politicians to improve the status of the Roma community has proved successful. Considering the recently adopted umbrella act on the Roma community, we try to ascertain whether the act will bring positive changes and what are its shortcomings. Given the complexity of employment issues, .

Language: slovene
PDF pages: 49, PDF size: 0.32 MB
Report
izobraževanje romov v posameznih evropskih državah
./INV/ iz Ljubljane se že dalj časa ukvarja s položajem Romov v Sloveniji in v drugih državah. V zadnjem času pa. EU programa mobilnosti »Leonardo da Vinci »Modeli izobraževanja in usposabljanja Romov v Sloveniji in v Litvi« / nosilka dr Vera Klopčič/. Partnerski. sta Zavod za izobraževanje in kulturo iz Črnomlja in Zveza Romov Slovenije.

Language: slovene
PDF pages: 25, PDF size: 3.96 MB
Report
1   2   3   4   5   Next page →
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.