Različnimi

Sponsored link: Download Različnimi
komuniciranje z različnimi tipi
. splošen ton njegovega razpoloţenja. Skozi analizo temperamentov in primerjavo z različnimi situacijami, ki nastanejo na delovnem mestu, smo ţeleli odkriti, kakšno.

Language: slovene
PDF pages: 77, PDF size: 1.95 MB
Report
povezanost med različnimi pojavnimi oblikami koordinacije gibanja
The aim of the research was to measure the ability to carry out complex and new movement exercises, the ability to perform rhythmic movement exercises, timing, laterality, the ability of coordinated movements of upper and lower limbs, agility, accuracy in hitting a target, and the ability of precise movement control. A forward roll can be taught to preschool children and it is an effective exercise to develop movement coordination. Therefore, we tried to establish to what extent the ability to perform a .

Language: slovene
PDF pages: 45, PDF size: 1.01 MB
Report
elektro- gospodarstvo nad krizo z različnimi ukrepi s
Tako bi lahko dejali, da pred nas postavlja ogledalo, ki naj bi nam pomagalo odgovoriti na vprašanje, kje pravzaprav v energetiki smo, kako uspešni smo pri izpolnjevanju potrjenih zavez in tudi, kje so v zvezi s tem največja odstopanja. Sodeč po podatkih je bilo leto 2007 prelomno, saj se je bistveno spremenilo kar nekaj ključnih kazalcev, žal pa ne vsi v smeri, ki bi si jo želeli. Tako je bilo na predstavitvi slišati kar nekaj opozoril, med drugim, da se energetska intezivnost v Sloveniji sicer izboljšuje.

Language: slovene
PDF pages: 68, PDF size: 2.82 MB
Report
obravnava meteorološke suše različnimi indikatorji acta
ABSTRACT ANALYSIS OF METEOROLOGICAL DROUGHT WITH DIFFERENT INDICATORS Meteorological drought is often described in terms of drought indices, which are simple to use and simultaneously absorb great amount of precipitation data, temperature data, ground water content data, etc. Two of them were used in analysis of meteorological drought in Slovenia: standardised precipitation index – SPI and Palmer drought severity index – PDSI. SPI can be calculated on different time scales, which is better for determining.

Language: slovene
PDF pages: 19, PDF size: 0.8 MB
Report
karakterizacija slovenskih in ciprskih sadnih sokov z različnimi
KEY WORDS DOCUMENTATION Dn UDC 543.061:663.81(043)=163.6 fruit juices/fruit nectars/orange juice/apple juice/grapefruit juice/pineapple juice/apple nectar/grapefruit nectar/adulteration/authenticity/juice isotopes/isotopic composition of carbon/pulp/sugar/ethanol/isotopic composition of oxygen /water/HPLC/IRMS/SNIF-NMR AU BAT, Karmen AA GOLOB, Terezija (supervisor)/OGRINC, Nives (co-advisor)/VIDRIH, Rajko (reviewer) PP SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101 PB University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, .

Language: slovene
PDF pages: 99, PDF size: 1.13 MB
Report

Suggested

Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.