Prevoza

Sponsored link: Download Prevoza
optimizacija prevoza betona podjetju primorje univerza novi
TITLE Optimization of concrete transport in construction company Primorje ABSTRACT In the bachelor thesis project of optimisation of concrete transportation in construction company Primorje is described. Company had significant problems with logistics, communication between construction sites and concrete mixing plant, and planning of concrete transport. These problems resulted in poor utilisation of machinery in concrete transportation department, which leaded to delays on construction sites and increase .

Language: slovene
PDF pages: 59, PDF size: 5.54 MB
Report
tehnologija prevoza cestnih vozil slovenskih železnicah
ABSTRACT Im my diplom work I will represent momentaly place of tehnology of transport road vehicles on Slovenian railways in tre parts: Tehnology of transport Hucke-pack sistem; Tehnology of transport other road vehicles on Slovenian railways basic on tehnology of transport automobils as most usualy form of transport; Working proces in KT Ljubljana; In basic the subject will be tehnology A, B and C and transport of others road vehicles. In our contry is very important Kontejnerski terminal in Ljubljana .

Language: slovene
PDF pages: 56, PDF size: 3.21 MB
Report
tehnologija prevoza cestnih vozil slovenskih
ABSTRACT Im my diplom work I will represent momentaly place of tehnology of transport road vehicles on Slovenian railways in tre parts: Tehnology of transport Hucke-pack sistem; Tehnology of transport other road vehicles on Slovenian railways basic on tehnology of transport automobils as most usualy form of transport; Working proces in KT Ljubljana; In basic the subject will be tehnology A, B and C and transport of others road vehicles. In our contry is very important Kontejnerski terminal in Ljubljana .

Language: slovene
PDF pages: 56, PDF size: 3.21 MB
Report
zakonska ureditev prevoza nevarnega blaga (na
. negativnih vplivov na zdravje in življenja ljudi v vseh fazah prevoza – pakiranju, nakladanju, prevozu in razkladanju. Prisotnost teh snovi je torej.

Language: slovene
PDF pages: 53, PDF size: 0.32 MB
Report
zakonska ureditev prevoza nevarnega blaga cestnem prometu
2 PREDGOVOR Pod pojmom prevozi nevarnega blaga sem si predstavljal zelo specifično in redko področje delovanja. Ko pa sem se poglobil v to področje delovanja, me je presenetilo dejstvo, koliko nevarnega blaga se resnično prevaža dnevno po cestah. Prevoz nevarnega blaga je pomembna dejavnost v vsaki državi, saj si funkcioniranja določenih gospodarskih panog in vsakodnevnega življenja (npr. naftni derivati za ogrevanje stanovanj ter pogonsko gorivo avtomobilov) ne moremo več predstavljati brez le-tega. Ker .

Language: slovene
PDF pages: 46, PDF size: 0.33 MB
Report
1   2   3   4   Next page →

Suggested

Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.