Mikroorganizmov

Sponsored link: Download Mikroorganizmov
izolacija mikroorganizmov obrata proizvodnje vodnih barv
., ki jih uporabljajo v proizvodnji. Opravili smo izolacijo in opis mikroorganizmov iz različnih vzorcev, vzetih v različnih fazah proizvodnega procesa disperzijske.

Language: slovene
PDF pages: 97, PDF size: 1.41 MB
Report
osamitev mikroorganizmov z izbranimi encimskimi aktivnostmi
KEY WORDS DOCUMENTATION DN DC CX AU AA PP PB PY TI TD NO LA AL AB Dd UDC 579.222:577.151.5:628.3 (043) = 163.6 microorganisms/enzymes/biotransformation/biocatalysis/screening/nitrilases/esterases/ monooxygenases/o-demethylases/enzyme activity/waste water RADOVAN, Brigita MARINŠEK LOGAR, Romana (supervisor)/GASPARIČ, Aleš(co-advisor)/ TURK, Tom (reviewer) SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101 University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Interdepartmental Programme in Microbiology 2009 ISOLATION OF .

Language: slovene
PDF pages: 73, PDF size: 0.7 MB
Report
morfologija mikroorganizmov
. je delo z mikrobnimi kulturami prepovedano.Nikoli ne pipetiraj kulture mikroorganizmov z usti. Vedno uporabljaj mehansko napravo.V primeru razlitja mikrobne.

Language: slovene
PDF pages: 46, PDF size: 0.69 MB
Report
fiziologija mikroorganizmov - vaje
.PREHRANSKE POTREBE MIKROORGANIZMOV Pri delu z mikroorganizmi je pomembno, da za uspešno rast . prisotnost potrebnih hranil v dostopni obliki. Glede na veliko različnost mikroorganizmov v naravi, ki imajo tudi zelo različne potrebe po hranilih. so običajno del encimov in kofaktorjev. Glede na prehranske potrebe mikroorganizmov razlikujemo štiri glavne tipe, ki se razlikujejo po virih energije.

Language: slovene
PDF pages: 34, PDF size: 0.57 MB
Report
vdor mikroorganizmov telo, njihovo zadrževanje
namestitev stanovalca v enoposteljno sobo s predprostorom, vrata sobe morajo biti vedno zaprta; ustrezna oddaljenost od oskrbovanca, ustrezna razdalja med posteljami – vsaj 1 meter, uporaba mask (če se oskrbovancu približamo na manj kot 30 cm), zračenje prostorov - sobo redno prezračujemo navzven (vsaki dve uri za 10 min) okužen zrak razredčimo in tako zmanjšamo koncentracijo kužnih delcev, namestitev maske oskrbovancu, ko zapusti sobo, namestitev oskrbovanca v enoposteljno sobo ali več oskrbovancev z isto.

Language: slovene
PDF pages: 21, PDF size: 1.43 MB
Report
1   2   3   Next page →

Suggested

Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.