Mehanika 1 Tutorial

Sponsored link: Download Mehanika 1 Tutorial
1 mehanika(prvi del) kinematika obravnavamo gibanje tockastega
.MEHANIKA(prvi del) Kinematika Obravnavamo gibanje toˇkastega telesa. Izberemo si pravokotni desni koordinatni sistem c (sl. 1), to je takˇen.

Language: slovene
PDF pages: 27, PDF size: 0.23 MB
Report
1 3. mehanika telesa delujejo drugo na drugo s silami. sile so
3. MEHANIKA Telesa delujejo drugo na drugo s silami. Sile so lahko .

Language: slovene
PDF pages: 20, PDF size: 0.35 MB
Report
tehnična mehanika – vaje - statika boris jerman 1. naloga
Grafično določite rezultanto sil s skupnim prijemališčem! Rešitev naj bo podana z velikostjo rezultante R in njenim kotom αR! v F1 = 1110 N, α1 = 25O F2 = 7000 N, α 2 = 122O v F3 = 15000 N, α 3 = 307 O F4 = 15000 N, α 4 = 350o Rešitev: Za grafično rešitev naloge je potrebno izdelati legopis sil ter poligon (mnogokotnik) sil. Ker imajo sile skupno prijemališče, ki ga lahko postavimo v izkhodišče koordinatnega sistema, ne potrebujemo merila dolžin. Določimo torej primerno merilo sil mF=2000N/cm. V legopisu .

Language: slovene
PDF pages: 18, PDF size: 0.37 MB
Report
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.