Meaning Of Liff

Sponsored link: Download Meaning Of Liff
položaj ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (liffe
.Položaj Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe) znotraj mreže filmskih festivalov Pričujoče delo obravnava filmske festivale kot . vsi odvijajo novembra, izpostavim točke, kako izboljšati mednarodni filmski festival Liffe. Ta se prične leta 1990 z nazivom Film Art Fest.

Language: slovene
PDF pages: 67, PDF size: 0.59 MB
Report
drevo kot dvopomenska dediščina the tree as a heritage of dual meaning
AI Drevesa so v zgodovini človeštva odigrala pomembno materialno in nematerialno vlogo, odnos do njih pa se je tekom časa in znotraj različnih kultur spreminjal. Ker imajo drevesa daljšo življenjsko dobo kot človek in ker so s koreninami vezana na določen prostor, se je med drevesom in človekom spletla posebna vez. Na določena drevesa, zasajena ob različnih priložnostih, je bil človek še posebno navezan in ponosen. Taka drevesa imajo v prostoru posebno vlogo, predstavljajo nosilce kulturnega izročila in .

Language: slovene
PDF pages: 200, PDF size: 1.47 MB
Report
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.