Matematička Analiza Zbirka 1 S. Radenović

Sponsored link: Download Matematička Analiza Zbirka 1 S. Radenović
zbirka 1. - o univerzi v ljubljani
Zato je predlagal, da bi poskusil postaviti svetovni rekord v teku na 100 m tako, da bi tekel po progi na Zemlji, ˇas teka pa bi meril c opazovalec na premikajoˇi se ladji. Kolikˇna bi bila razlika v izmerjenih ˇasih, ˇe c s c c atlet teˇe 10 s (merjeno na Zemlji) in ima ladja hitrost 0,99 c? c ()Opazovalec na vesoljski ladji, ki se giblje s hitrostjo 0,7 c glede na Zemljo, izmeri, da avto na Zemlji v ˇtiridesetih minutah prepotuje doloˇeno razdaljo tja in nazaj. s c Koliko ˇasa je potreboval za pot ˇofer .

Language: slovene
PDF pages: 29, PDF size: 0.26 MB
Report
analiza variance 1.del
Language: slovene
PDF pages: 23, PDF size: 0.75 MB
Report
zbirka izpitnih vprašanj pri predmetih analiza famnit
Pokaˇi tudi, da je podzaporedje lihih ˇlenov monotono. c z c (10 toˇk) c (c) Pokaˇi, da je zaporedje an n konvergentno in poiˇˇi limito. z sc (Nasvet: pomagaj si s prejˇnjo toˇko) s c (10 toˇk) cPod kakˇnimi koti se sekata krivulji s y = sin x, y = cos x (35 toˇk) cPoiˇˇi ploˇˇino lika, ki ga oklepa krivulja y 2 = x2 − x4 . sc sc (30 toˇk) c

Language: slovene
PDF pages: 131, PDF size: 0.41 MB
Report
zbirka izpitnih vprašanj pri predmetih analiza iii famnit
Pokaˇi tudi, da je podzaporedje lihih ˇlenov monotono. c z c (10 toˇk) c (c) Pokaˇi, da je zaporedje an n konvergentno in poiˇˇi limito. z sc (Nasvet: pomagaj si s prejˇnjo toˇko) s c (10 toˇk) cPod kakˇnimi koti se sekata krivulji s y = sin x, y = cos x (35 toˇk) cPoiˇˇi ploˇˇino lika, ki ga oklepa krivulja y 2 = x2 − x4 . sc sc (30 toˇk) c

Language: slovene
PDF pages: 112, PDF size: 0.48 MB
Report
1 uvod 2 teoretični okvir 3 »ljudstvo iz seattla« 4 analiza
Ko je potekalo letno zasedanje Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada v Pragi, podoba, ki so jo o protestnikih ustvarjali mediji, ni bila pozitivna. Čeprav so zasedanju posvetili veliko pozornosti in pisali tudi o tem, da so se manifestacij v češki prestolnici udeležili Slovenci, se je iz časopisov dalo bolj malo zvedeti o tem, kdo protestniki sploh so, kaj zagovarjajo, čemu nasprotujejo in zakaj ter kako poskušajo biti slišani. Zato sem se odločila, da bom v diplomski nalogi poskušala .

Language: slovene
PDF pages: 103, PDF size: 0.79 MB
Report
1   2   3   4   Next page →
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.