Ljudski

Sponsored link: Download Ljudski
ljudski pregovori cloverleaf-mall.com
Language: slovene
PDF pages: 157, PDF size: 0.23 MB
Report
ljudski knjiŽnici celju mariboru 1941–1945
Kako se izogniti pastem ideologizacije interpretacije , da ne bi izkrivljali dognanj ali usmerjali raziskovanja k odgovorom, ki nam ustrezajo? Miroslav Vujević (1990) piše: » Ideološki pritisk je očiten tudi znotraj znanosti. Tudi pomembni znanstveniki se niso mogli rešiti ideološke prtljage.«; drugi zelo velik problem je, kako umestiti raziskavo obdobja okupacije in prenosa nemškega koncepta ljudskega knjižničarstva (ki se miselno ne razlikuje tako zelo od slovenskega dojemanja tega strokovnega področja .

Language: slovene
PDF pages: 125, PDF size: 6.65 MB
Report
ljudski glas
. gre ob tem jubileju za srečno naključje. Časi, ko je Ljudski glas stopil pred svoje bralce, niso bili ravno dobri. Nova.

Language: slovene
PDF pages: 48, PDF size: 10.57 MB
Report
ljudski instrumenti
V raziskovalni nalogi smo obdelali pravzaprav dokaj nepoznano (ali zelo pozabljeno) temo o ljudskem instrumentu in s tem ponovno odkrili in približali temo, ki zdaj zagotovo ne bo šla v pozabo. Tako smo ponosni na svoje delo, ker kaj takega seveda nismo pričakovali. Odkrivali smo pravzaprav čisto na novo in opisali ljudsko glasbilo, ki je po naše eno najbolj iz narave zraslih instrumentov. S tem smo dali možnost, da bodo vedno bolj pogoste skupine ljudskih ali vaških pevk in pevcev lahko uporabljale še en.

Language: slovene
PDF pages: 18, PDF size: 0.58 MB
Report
ljudski pesnik in pripovednik mirko benedejčič
Mirko Benedejčič – In memoriam (10. julija 1927–6. februarja 2002) Mirko Benedejčič je bil najbrž zadnji pravi vaški posebnež v vasi Zatolmin. Kmet, z osnovnošolsko izobrazbo, ki se je, ker je šolo obiskoval v času italijanske okupacije, zavedal lepot in pomena maternega jezika, katerega zakonitosti ni poznal, a je v njem znal pripovedovati in izpovedovati to, kar je čutil. Do sredine petdesetih let prejšnjega stoletja je bil igralec vaškega kulturnega društva in upodobil je vrsto likov, zlasti v .

Language: slovene
PDF pages: 15, PDF size: 2.03 MB
Report
1   2   3   4   5   6   Next page →

Suggested

Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.