Kultura Govora Manual

Sponsored link: Download Kultura Govora Manual
stil radijskega poročevalstva in kultura govora
Jezik z bogatim besediščem, radio s programi. To pa nas že pripelje k stilu. »Prave besede na pravem mestu – to je stil,« se je domislil Jonathan Swift in zdi se mi, da se ne bi mogel bolje. Zelo duhovito – v enem samem stavku, sploh če pomislim, da je o stilu in stilistiki napisanih na tisoče knjig. Žal nobena o stilistiki radijskega poročevalstva. Tudi to je bil izziv, da v svoji diplomski nalogi odkrijem, kako je z jezikom in stilom na radiu. Predvsem pa me je gnalo navdušenje nad dvema fenomenoma – .

Language: slovene
PDF pages: 94, PDF size: 0.83 MB
Report
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.