Hp Photosmart C6380 All In One Printer Manual

Sponsored link: Download Hp Photosmart C6380 All In One Printer Manual
hp photosmart c3100 all-in-one series
. HP-jevih stikih za podporo in naročanju potrebščin. Elektronska pomoč vsebuje podrobne opise vseh lastnosti in funkcij, vključno s programsko opremo HP Photosmart, ki je priložena napravi HP All-in-One. Dodatne informacije poiščite v poglavju Odpiranje elektronske pomoči. Kopiranje Naprava HP All-in-One vam omogoča. napravo HP All-in-One lahko optično preberete skoraj kar koli (fotografije, članke iz revij in besedila). Tiskanje fotografij Na napravi HP All-in-One so.

Language: slovene
PDF pages: 134, PDF size: 5.58 MB
Report
hp photosmart c4100 all-in-one series
. ali tiskanje fotografij iz pomnilniške kartice. Do številnih funkcij naprave HP All-in-One lahko pridete tudi neposredno z nadzorne plošče, ne da. HP-jevih stikih za podporo in naročanju potrebščin. Elektronska pomoč vsebuje podrobne opise vseh lastnosti in funkcij, vključno s programsko opremo HP Photosmart, ki je priložena napravi HP All-in-One. Dodatne informacije poiščite v poglavju Odpiranje elektronske pomoči na straniKopiranje Naprava HP All-in-One omogoča.

Language: slovene
PDF pages: 126, PDF size: 5.48 MB
Report
hp psc 1600 all-in-one series
.Edina jamstva za izdelke in storitve HP so navedena v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene tem .. Ničesar v tem dokumentu ni mogoče razlagati kot dodatno jamstvo. HP ne jamči za morebitne tehnične ali uredniške napake ali opustitve.

Language: slovene
PDF pages: 142, PDF size: 4.04 MB
Report
hp deskjet 2050 all-in-one series
(nadaljevanje) Način delovanja Rešitev zagozdenega papirja« na strani 35. Za nadaljevanje pritisnite Start Copy Black (Začni črno-belo kopiranje) ali Start Copy Color (Začni barvno kopiranje). Lučka za vklop utripa, obe lučki za kartušo utripata in opozorilna lučka je vklopljena (ne utripa) Vratca kartuše so odprta ali pa je nosilec kartuš oviran. Če so vratca kartuše odprta, jih zaprite. Za več informacij glejte »Pripravite pladnje« na strani 41. Če je nosilec oviran, odprite vratca kartuše in pomaknite .

Language: slovene
PDF pages: 56, PDF size: 6.65 MB
Report
pomoč napravo photosmart c7200 all-in-one series
težav) Networking Troubleshooting (Odpravljanje težav z omrežjem) Use Memory Card (Uporaba pomnilniške kartice) Get Support (Poiščite podporo) Pregled 18

Language: slovene
PDF pages: 320, PDF size: 13.53 MB
Report
1   2   Next page →
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.