Geometrijski Niz

Sponsored link: Download Geometrijski Niz
geometrijski liki in telesa
Language: slovene
PDF pages: 17, PDF size: 1.63 MB
Report
pregledni niz v 17. rožančevi nagradi
Jaz sem IFI – bitje z neznanega planeta.« (Ifi/genija Simonović, Konci in kraji, ibid. 89.str.). Kaj pomeni čas v preteku od ničlišča zapisa do končne pisave? Ifi/genija Simonović je v knjigo Konci in kraji na naslovnico postavila (avto)portret, ko si je z desnico podprla obraz ter žensko zvedavo, a navihano gleda z naslovnice nekam mimo, kakor v kakšnem filmskem prizoru ali za hipec na sceni v svoji vlogi, morda podobna Ireni Papas, da bi privabila gledalstvo-bralstvo, torej od lika k tekstu s svojimi .

Language: slovene
PDF pages: 12, PDF size: 0.27 MB
Report
nove poljane niz objekt univerzitetni rehabilitacijski inštitut
I. Splošni pogoji in pripravljalna dela Splošna določila: Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !! UVODNE OPOMBE POPISA Vse uvodne opombe predstavljajo BISTVEN element pri izdelavi ponudbe za izvedbo GOI DEL in jih je vsak ponudnik DOLŢAN upoštevati pri izdelavi ponudbe. Z oddajo ponudbe za izvedbo GOI del izvajalec avtomatsko in brezpogojno sprejme vse navedene opombe. Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, .

Language: slovene
PDF pages: 39, PDF size: 0.81 MB
Report
stari slovenski geometrijski izrazi
Leta 1856 so na Dunaju natisnili učbenik geometrije (Lehrbuch der Geometrie), ki je eden prvih tovrstnih učbenikov za avstrijske nižje realke. Leprav je izšel brez navedbe avtorjevega imena, je znano, da ga je napisal znameniti slovenski pisec matematičnih učbenikov in eden največjih tedanjih evropskih matematičnih pedagogov dr. Franc Močnik (1814-1892) . Novembra je minilo 100 let od njegove smrti . Za slovenske matematike im a omenjeni učbenik še prav poseben pomen . Čeprav je pisan v nemščini , so v .

Language: slovene
PDF pages: 12, PDF size: 1.71 MB
Report
(predlog, oktober 2003) - geometrijski elementi cestne osi in
Language: slovene
PDF pages: 67, PDF size: 2.92 MB
Report
1   2   Next page →
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.