Ekonomika

Sponsored link: Download Ekonomika
ekonomika tehnoloških sprememb
. letnika Visoke strokovne šole za podjetništvo kot učbenik pri predmetu Ekonomika tehnoloških sprememb ter študentom postdiplomskega študija na Ekonomski fakulteti in.

Language: slovene
PDF pages: 189, PDF size: 0.92 MB
Report
ekonomika tehnoloških sprememb
. letnika Visoke strokovne šole za podjetništvo kot učbenik pri predmetu Ekonomika tehnoloških sprememb ter študentom postdiplomskega študija na Ekonomski fakulteti in.

Language: slovene
PDF pages: 189, PDF size: 0.92 MB
Report
ekonomika podjetja
Avtorske pravice ima Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Impletum Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju od 2008 do 2011. Projekt oziroma operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje od 2007 do 2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov .

Language: slovene
PDF pages: 148, PDF size: 4.11 MB
Report
ekonomika poslovanja za inženirje 2007—2008
Language: slovene
PDF pages: 131, PDF size: 1.72 MB
Report
ekonomika podjetja
Language: slovene
PDF pages: 129, PDF size: 2.31 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.