Dvoživk

Sponsored link: Download Dvoživk
dvoživke
Language: slovene
PDF pages: 23, PDF size: 0.73 MB
Report
dvoživke na večni poti v ljubljani
. selitvah prihaja do množičnega pomora dvoživk. Konec februarja 2010 je zato Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev, v sodelovanju. začasno varovalno ograjo za dvoživke. Vsak večer so nato člani društva in prostovoljci prenašali ob ograji najdene dvoživke na nasprotno stran ceste. 17.3. do 5.4.2010. Skupno smo prenesli 1870 dvoživk, 697 pa smo jih našli povoženih. Najštevilčneje je bila zastopana. (Bufo bufo), ki je predstavljala kar 80% vseh najdenih dvoživk. Ključne besede: dvoživke, migracije, črna točka, varovalna ograja, Večna pot Summary Amphibian.

Language: slovene
PDF pages: 25, PDF size: 2.78 MB
Report
dvoživke krajinskega parka goričko
.Dvoživke Krajinskega parka Goričko: razširjenost, ekologija, varstvo. Življenje okoli nas. Besedilo: .

Language: slovene
PDF pages: 23, PDF size: 5.19 MB
Report
varstvo dvoživk in netopirjev v regiji alpe-jadran
.ohranjanje in izboljšanje stanja življenjskih prostorov in populacij dvoživk in netopirjev v Sloveniji (skupaj 44 vrst), • povečati privlačnost obeh . ter zasebnega sektorja v ohranjanje dvoživk in netopirjev na obeh straneh meje, • povečati prepoznavnost območij pomembnih za dvoživke in netopirje (s poudarkom.

Language: slovene
PDF pages: 24, PDF size: 3.25 MB
Report
inventarizacija dvoživk (amphibia) v krajinskem parku tivoli
. "Inventarizacija dvoživk (Amphibia) v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib" so podani rezultati inventarizacije favne dvoživk ter njihovih habitatov na območju krajinskega parka. Dvoživke so skupina vretenčarjev, ki je v. območij. Na mrestiščih poteka razmnoževanje večine pri nas živečih vrst dvoživk, odlaganje jajc oziroma ličink ter razvoj iz jajc oziroma ličink do mladostnega osebka. Posamezne vrste dvoživk uporabljajo za mrestišča zelo različne tipe habitatov, kot na primer.

Language: slovene
PDF pages: 23, PDF size: 0.83 MB
Report
1   2   3   Next page →

Suggested

Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.