Donacije

Sponsored link: Download Donacije
donacije 2011 sdp
Language: slovene
PDF pages: 20, PDF size: 0.14 MB
Report
upravičenci donacij leto 2010 so: središče rotunda
IME OZIROMA NAZIVUPRAVIČENCI S PODROČJA DELA, DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV 1.1. INVALIDSKE ORGANIZACIJE AURIS - MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH KRANJ DOLENJSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK CELJE DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN GORENJSKE DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN PRIMORSKE DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH DOLENJSKE IN BELE KRAJINE DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH .

Language: slovene
PDF pages: 97, PDF size: 1.27 MB
Report
upravičenci do donacij za leto 2010 so:
IME OZIROMA NAZIVUPRAVIČENCI S PODROČJA DELA, DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV 1.1. INVALIDSKE ORGANIZACIJE AURIS - MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH KRANJ DOLENJSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK CELJE DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN GORENJSKE DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN PRIMORSKE DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH DOLENJSKE IN BELE KRAJINE DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH .

Language: slovene
PDF pages: 97, PDF size: 1.27 MB
Report
upravičenci do donacij za leto 2010 so:
IME OZIROMA NAZIVUPRAVIČENCI S PODROČJA DELA, DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV 1.1. INVALIDSKE ORGANIZACIJE AURIS - MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH KRANJ DOLENJSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK CELJE DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN GORENJSKE DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN PRIMORSKE DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH DOLENJSKE IN BELE KRAJINE DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH .

Language: slovene
PDF pages: 97, PDF size: 1.27 MB
Report
priloga: seznam upravičencev do donacij za leto 2011 - 1.1
KRAIGHERJEVA ULICA 019B, 2230 LENART V SLOV. GORICAH ULICA HEROJA MOHORJA 003, 9220 LENDAVA LENDVA PARMOVA ULICA 007, 1270 LITIJA LINHARTOVA CESTA 013, 1000 LJUBLJANA TRUBARJEVA CESTA 077, 1000 LJUBLJANA CELOVŠKA CESTA 105, 1000 LJUBLJANA ULICA HERMANA POTOČNIKA 031, 1000 LJUBLJANA GERBIČEVA ULICA 016, 1000 LJUBLJANA NOTRANJSKA CESTA 014, 1370 LOGATEC MAJŠPERK 033, 2322 MAJŠPERK TRUBARJEVA ULICA 015, 2000 MARIBOR MESTNI TRG 001, 8330 METLIKA TRGAPRILA 004, 2392 MEŽICA OB SUHI 023, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM .

Language: slovene
PDF pages: 137, PDF size: 2.65 MB
Report
1   2   Next page →

Suggested

Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.