Dasar Dasar Robotika

Sponsored link: Download Dasar Dasar Robotika
robotika Šolski center celje
. ZAKASNITVE 16 PROGRAMSKI JEZIKI UMETNA INTELIGENCA V ROBOTIKI 17 PRAKTIČNA ROBOTIKA UČNE SITUACIJE KUKA SIM PRO UČNA SITUACIJA 1 – SIMULACIJA ROBOTSKE.

Language: slovene
PDF pages: 230, PDF size: 33.44 MB
Report
robotika i – laboratorijske vaje
Napišite in izvedite program za gibanje robota po trikotni trajektoriji. Med izvajanjem programa merite gibanje robota z uporabo optiˇ nega merilnega sisc tema OPTOTRAK. Podatke prenesite v MATLAB in doloˇ ite hitrosti in pospec ške robota kot prvo in drugo diferenco položaja. Gibanje po trikotni trajektoriji izvajajte pri najveˇ ji hitrosti in pri razliˇ nih: c c naˇ inih gibanja (MOVE oziroma MOVES) c pospeških in pojemkih (ACCEL 30, 30; ACCEL 60, 60; ACCEL 90, 90). Doloˇ ite oglišˇ a trikotnika ABC v .

Language: slovene
PDF pages: 52, PDF size: 0.44 MB
Report
robotika tehniki
U;enci in u;enke pri predmetu> • spoznajo razli;ne oblike uporabe ra;unalni[ke tehnologije, • spoznavajo osnovne pojme robotike in ra;unalni[ko vodene proizvodnje, • berejo, ri[ejo in sestavljajo sheme elektri;nih krmilj in razumejo njihovo delovanje, • na;rtujejo in s sestavljankami izdelajo razli;ne ra;unalni[ko krmiljene modele, • uporabljajo ra;unalnik in spoznavajo njegovo vlogo pri krmiljenju zgrajenih modelov, • razvijajo sposobnost prostorske predstavljivosti, • poznajo vlogo ra;unalni[kega .

Language: slovene
PDF pages: 18, PDF size: 0.26 MB
Report
robotika v tehniki
.Robotika v tehniki je enoletni tehni;ni izbirni predmet, pri katerem ., strojni elementi, elektronika, ra;unalni[tvo in tehnologija. Pri predmetu robotika v tehniki u;enci pridobivajo osnovna spoznanja o geometriji in. sodobne tehnologije. Spoznajo razli;na podro;ja, v katerih ima robotika pomembno vlogo. Pri pridobivanju prakti;nih izku[enj si pomagajo.

Language: slovene
PDF pages: 18, PDF size: 0.26 MB
Report
avr robotika
. več predstavljati resne proizvodnje brez robotske podpore, enako pa se robotika razvija tudi na neindustrijskih področjih, omenimo hišna opravila, pomoč pri.

Language: slovene
PDF pages: 59, PDF size: 2.63 MB
Report
1   2   Next page →
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.