Cebel I

Sponsored link: Download Cebel I
Čebele
. s telesa. Za ta namen so se pri različnih skupinah čebel razvile dlake na različnih delih telesa. Večina vrst ima čope., znoske ga prenašajo v krtački na spodnji strani zadka, peščinske čebele uporabljajo poleg nog tudi koške na zadnjem koncu oprsja, nekatere vitke čebele pa ga nosijo na nogah in zadku hkrati. Zakrinkane in.

Language: slovene
PDF pages: 64, PDF size: 7.63 MB
Report
pomen Čebel za Človeka
. človeka, njihov razvoj skozi zgodovino in s kakšnimi problemi se čebele in čebelarji srečujejo danes. Zanimalo naju je tudi, katere čebelje. ljudmi. Ugotavljava še, da se ljudje vse premalo zavedajo pomena čebel in njihovih pridelkov nanje.

Language: slovene
PDF pages: 45, PDF size: 0.75 MB
Report
poročilo -Čebele- 2008
Za vsako lokacijo oprašitve rodovniških matic, ki se plemenijo na plemenilnih postajah, so zabeležene rodovniške številke potrjenih trotarjev, ki so na plemenilni postaji. Zabeleži se še KMG-MID vzrejevalca in KMG-MID kupca. Kjer KMG-MID kupca ni znan, se zabeleži njegov naslov. Dne 21.2008 so vzrejevalci prejeli rezultate analiz vzorcev predlaganih matičarjev v letu 2008, ki jih je delovna skupine pregledala na vzrejališču. Dne 27.2008 je bilo organizirano delovno srečanje vzrejevalcev matic, na katerem .

Language: slovene
PDF pages: 41, PDF size: 0.44 MB
Report
pomori Čebel pomurju zdravljenje Čebelnjaku let
. katerimi poziva MKGP, naj odkrije vzroke in krivce za pomor čebel ter ob morebitnem odkritju njihove malomarnosti ali nestrokovnosti zoper njih. uporabe v kmetijstvu izločili vsa fitofarmacevtska sredstva, ki ogrožajo zdravje čebel in ljudi. Vlada RS naj zagotovi sredstva za raziskave sinergijskih učinkov različnih fitofarmacevtskih sredstev na zdravstveno stanje čebel ter monitoring navzočnosti različnih fitofarmacevtskih sredstev v čebelah. Predlagal je. rezultatih analiz, ki so jih prejeli, najverjetnejši vzrok za pomor čebel klotiniadin. Veterinarska uprava RS je opravila tudi vzorčenje medu, v.

Language: slovene
PDF pages: 40, PDF size: 6.78 MB
Report
učbenik ljubitelje Čebel Čebelarska zveza slovenije
Nabirajo: - medičino (nektar), - mano (medeno roso), - cvetni prah (pelod), - drevesno smolo (zadelavina ali propolis), - vodo. OPRAVILA PAŠNIH ČEBEL - zračenje (starost od 13 do 22 dni), - straža ob vhodu v panj (starost od 14 do 17 dni), - prvi pašni polet v naravo (starost od 17 dneva dalje).

Language: slovene
PDF pages: 84, PDF size: 10.13 MB
Report
1   2   3   4   Next page →

Suggested

cebell

čebel

Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.