Biologija

Sponsored link: Download Biologija
biologija
Language: slovene
PDF pages: 184, PDF size: 1.93 MB
Report
biologija
.Biologija je splošnoizobraževalni predmet. Biološko znanje kot del splošne izobrazbe prispeva . proučevanje takšnih sistemov nismo imeli ustreznih orodij, zato je bila biologija v glavnem opisna (deskriptivna) znanost. Z razvojem novih vrst tehnologije. dobili možnost za nova spoznanja o delovanju kompleksnih živih sistemov. Biologija postaja vse bolj kvantitativna. Pojave merimo, podatke o različnih pojavih.). Biologi vse bolj sodelujejo s kemiki, fiziki, matematiki, geologi, vremenoslovci – biologija s tem postaja ne samo interdisciplinarna, temveč tudi integrativna veda.

Language: slovene
PDF pages: 82, PDF size: 0.75 MB
Report
biologija
. sprejemanje informiranih osebnih in družbenih odločitev (aktivno državljanstvo). Program predmeta biologija predstavlja biologijo kot sodobno naravoslovno znanost, ki preučuje žive sisteme. preučevanje takšnih sistemov nismo imeli ustreznih orodij, zato je bila biologija v veliki meri opisna (deskriptivna) znanost. Z razvojem novih tehnologij. dobili možnost za nova spoznanja o delovanju kompleksnih živih sistemov. Biologija postaja vse bolj kvantitativna. Pojave merimo, podatke o različnih manifestacijah.

Language: slovene
PDF pages: 82, PDF size: 0.72 MB
Report
biologija
Dodatek 5 Primeri izpitnih vprašanj 11. Literatura 4 5 7 7 9 12 14 23 33 38 41 42 43 44 44 45 45 47 47 51 51 59 59 68

Language: slovene
PDF pages: 68, PDF size: 3.77 MB
Report
biologija
.2-letni magistrski študijski programi s področij: Molekulska biologija Strukturna in funkcionalna biologija Ekologija in biodiverziteta Biološko izobraževanje Programi obsegajo 120 ECTS.

Language: slovene
PDF pages: 45, PDF size: 2.26 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.