Asp.net Mvc 3 In Action Manual

Sponsored link: Download Asp.net Mvc 3 In Action Manual
asp.net
. pomočjo različnih tehnologij (PHP, JSP …). Ena od njih je tudi ASP.NET, o kateri bo govora v moji diplomski nalogi. Kot praktični.

Language: slovene
PDF pages: 58, PDF size: 1.45 MB
Report
spletna trgovina asp.net sql serverju vwd
. izdelki, s spleta. Ključne besede: Spletna trgovina, spletni obrazec, ASP.NET, CSS, HTML, C#, .NET, podatkovna baza, SQL, SqlDataSource, GridView, ListView, košarica, data.

Language: slovene
PDF pages: 115, PDF size: 5.29 MB
Report
primerjava tehnologij asp asp.net pri razvoju spletnega
Izvajanje v okolju .NET obsega štiri korake:Načrtovanje in pisanje programske kode: prednosti izvajalnega okolja lahko izkoristimo le z uporabo prevajalnika, ki prevaja za CLR.Prevod kode v MSIL: proces prevede izvorno kodo v MSIL in generira zahtevane meta podatke).Proces prevede izvorno kodo: ob času izvajanja JIT prevajalnik prevede kodo MSIL v procesorsko odvisno kodo.Izvedba kode: CLR omogoča izvajanje kode, kot tudi mnogo storitev, ki so na voljo med izvajanjem.

Language: slovene
PDF pages: 64, PDF size: 2.56 MB
Report
visual web developer in asp.net
Literatura, ki je pred vami, je napisana kot nadaljevanje moje obsežne literature z naslovom Microsoft Visual C# (dostopna brezplačno na naslovu http://uranic.tsckr.si/VISUAL%20C%23/ - datoteka Visual C#.pdf) . Za njeno razumevanje je torej potrebno vsaj okvirno predznanje snovi, razložene v Microsoft Visual C#. Pri pisanju literature in demo aplikacij sem se v glavnem opiral na brezplačno različico razvojnega okolja Visual Web Developer 2008 Expess Edition (download dostopen na http://www.microsoft.com/.

Language: slovene
PDF pages: 82, PDF size: 3.42 MB
Report
migracija spletnega servisa mojedelo.com iz asp v asp.net
Pojav interneta v sodobni družbi je povzročil razmah novih načinov komuniciranja, ki so vsem dostopni. Podjetja se lahko na učinkovit in cenovno ugoden način predstavijo svetu. Internet je s pojavom novih, dinamičnih tehnologij, ki omogočajo večjo interakcijo in boljšo komunikacijo, postal izredno učinkovit vir informacij in izredno učinkovito marketinško orodje. Iskanje novih, boljših in učinkovitejših načinov razvoja spletnih aplikacij in sledenje novim standardom na tem področju je za podjetja, ki .

Language: slovene
PDF pages: 50, PDF size: 1.06 MB
Report
1   2   Next page →
Slovenski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.